Årsmöte 2017

Välkomna till Friskis&Svettis Uppsalas årsmöte onsdag 26 april på Ultuna.

Välkomna till IF Friskis&Svettis årsmöte onsdag den 26 april 2017, kl 18 på Ultuna. Senast den 4 april ska eventuella motioner vara inlämnade.

Så här skriver du en motion:

  • En motion bör handla om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor. Har du förslag som rör den dagliga verksamheten, exempelvis fler pass av en befintlig träningsform, är du välkommen att kontakta verksamhetschefen.
  • Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Observera att om du har flera ämnen så skriv flera motioner.
  • Beskriv nuläget, problemet eller behovet.
  • Ange ditt förslag till lösning och de argument du har samt även kostnadsförslag om det är möjligt.
  • Avsluta med din och eventuella medmotionärers underskrifter, datera och ange respektive medlemsnummer (se ditt träningskort).


Lämna in på något av följande sätt senast 4 april:

  • Maila till ingrid.hovstadius[a]uppsala.friskissvettis.se (ersätt [a] med @)
  • Posta till Ingrid Hovstadius, Friskis&Svettis Uppsala,
    Väderkvarnsgatan 16, 753 29 Uppsala
  • Lämna in på föreningens kansli på Väderkvarnsgatan 16

Styrelsen svarar därefter på motionen och lägger ett förslag till beslut till årsmötet. Om styrelsen lämnar ett annat förslag än ditt bör du som motionär vara på plats och yrka på bifall till ditt förslag eller ordna så att någon annan gör det.

 

Årsmöteshandlingar:

Dagordning 2107

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2017

Årsredovisning 2016

Arbetsordning för valberedningen

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Motion: Ett Pulssystem till Väderkvarn eller Ekeby!

Motion: Förbättringar till spissalen i Ultuna

Motion: Gör Friskis&Svettis Uppsala mer tillgängligt för transpersoner!

Styrelsens yttrande: Svar ang motioner 2017

Öppettider

Ekeby

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 09.00 13.00
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 19.30 15.00 21.00
 

Fyrishov

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 09.00 13.00
Stänger 21.30 21.30 21.30 21.30 19.30 15.00 21.00
 

Ultuna

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar --- --- --- --- --- --- ---
Stänger --- --- --- --- --- --- ---
 

Väderkvarn

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Öppnar 06.30 06.30 06.30 06.30 06.30 08.00 09.00
Stänger 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 21.30

Vecka 28-29, 10/7 - 23/7  

Stängningstiden anger det klockslag du ska ha lämnat anläggningen.

Några ord från...

Ingrid Hovstadius, verksamhetschef

Sommar i stan?
Kom till oss.

Sommaren, nu är den verkligen här! På riktigt. Och även om många har semester och är lediga, ska du veta att Friskis&Svettis har öppet. Precis hela sommaren.

Läs mer

Vad tycker du?

Facebook